Chủ đề Holonet

StarWarsChicks.com

Đăng ký:

Site RSS Feed
Comments RSS

Thông dịch viên

English flagItalian flagKorean flagChinese (Simplified) flagChinese (Traditional) flagPortuguese flagGerman flag
French flagSpanish flagJapanese flagArabic flagRussian flagHindi flagVietnamese flag

RSS Tin tức mới nhất Galaxy

RSS

RSS


« | Main | »

Bây giờ thuê!

By | 27 tháng chín năm 2006

Star Wars Chicks vẫn đang tìm kiếm những cá nhân tài năng để điền vào vị trí mới! Chúng tôi đã nhận được một phản ứng tuyệt vời với rất nhiều các vị trí và nên được liên hệ với các ứng viên có trình độ rất sớm. Tuy nhiên, chúng tôi đang tuyệt vọng tìm kiếm các ứng viên cho Apprentice Webmaster, Nghệ thuật và Thủ công mỹ nghệ Ủy viên, Điều phối viên gây quỹ, và phi lợi nhuận tài chính hoặc cố vấn pháp lý. StarWarsChicks.com là một trong những địa Star Wars hàng đầu trên Internet, và là người duy nhất dành riêng cho các fan nữ và các vấn đề. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để làm cho nó thậm chí còn tốt hơn!

Phần

Chủ đề: Cập nhật website | Comments Off

Tương tự như bài

Những ý kiến ​​đóng.